3. Hải Phòng

Cơ sở 02

Địa chỉ: Số 06 Lê Lợi - Quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Tel: 02253552830

Cơ sở 01

Địa chỉ: Số 146 Lê Lợi - Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Tel: 0903959280

Cơ sở 03

Địa chỉ: 305 Bùi Thị Tự Nhiên- Quận Hải An - TP Hải Phòng

Tel: 0903.988.796

Chat với Trường Phú